PDF Drukuj Email

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach "Klubu Zdobywców"

Polskiego Klubu Fotograficzno - Turystycznego w NorwegiiWszyscy członkowie Klubu Zdobywców jak i osoby biorące udział w wyjazdach organizowanych przez Klub Zdobywców zobowiązane są przestrzegać poniższego regulaminu.

  1. Klub Zdobywców w ramach swojej działalności organizuje wyjazdy jedno lub kilkudniowe. Wyjazdy te są bezpłatne, chyba, że regulamin wycieczki przewiduje inaczej. Uczestnik zobowiązany jest pokryć tylko koszty swojego pobytu oraz transportu. Klub Zdobywców nie czerpie żadnych korzyści finansowych z organizacja wyjazdów.
  2. Każda z osób biorąca udział w wyprawie zobowiązana jest zapoznać się z trasą oraz wymaganiami, które przed nią stoją podczas wyjazdu.
  3. Każda z osób zobowiązana jest do zabrania ze sobą odpowiedniego ubrania, ciepłego i nieprzemakalnego, odpowiednich butów, stosownych do warunków na trasie. Dotyczy to również ekwipunku i wyposażenia, które muszą być adekwatne do stopnia trudności wycieczki oraz warunków zastanych.
  4. Podczas wyjazdu na trasie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
  5. W wyjazdach mogą brać udział dzieci i młodzież poniżej 18-ego roku życia, lecz tylko pod opieką swoich rodziców.
  6. Każdy z uczestników, który zgłosi chęć przystąpienia do grupy wycieczkowej, po otrzymaniu mailem bądź na papierze „Regulaminu uczestnictwa w wyjazdach Klubu Zdobywców” automatycznie traktowany jest jako osoba zaznajomiona z wszystkimi jego punktami i je akceptująca.


Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wycieczki jest organizator. Jego zadaniem jest poinformować uczestników o warunkach i stopniu trudności wycieczki, a także upewnić się że wszyscy uczestnicy zapoznali się z niniejszym regulaminem (patrz punkt 6). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się z nim bezpośrednio skontaktować. Adres e-mail oraz telefon podawane są każdorazowo w ogłoszeniu wyjazdowym, które publikowane jest na stronie internetowej Klubu Zdobywców (www.klub-zdobywcow.no) w zakładce Kalendarz.


Uwaga!!!
Za wszelkie szkody mienia, zaistniałe podczas wycieczki spowodowane działaniem uczestnika/-ów wycieczki, odpowiada indywidualnie każdy z uczestników takiego zdarzenia.
Ponadto każdy kto dobrowolnie godzi się uczestniczyć w zaplanowanym wyjeździe, bierze pełną i świadomą odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie.
Pamiętaj! Nie czujesz się na siłach sprostać wymaganiom wyjazdu – zostań w domu!